Přijímáme tyto poukázky:

V salonu můžete uplatnit tyto typy poukázek:

 

seky_2